Dagens Jordfelsbrytare matar ut Drivspänning till alla inkopplade ledningar och anslutna enheter, den bryter endast bort drivspänningen

först efter att det har uppstått en strömavledning mot jord.  ( Då en felström uppstått )

Nu är det på gång en ny Jordfelsbrytare som har samma funktion som de befintliga, men den jobbar dessutom  förebyggande.

Denna nya modell matar ut drivspänning endast om den  har en godkänd belastning inkopplad.

Denna nya Jordfelsbrytaren kontrollerar de inkopplade ledningar, och kopplar bara ut drivspänning om en tillräkligt stor belastning blir kopplad

Detta innebär att Jordfelsbrytaren kan inställas att koppla ut drivspänning endast efter att en viss nivå på belastningen är ansluten.

Det går att ställa in både en min och en max belastnings gräns för att drivspänning ska matas ut.

Om en tillfällig felström skulle uppstå då kopplas den utgående drivspänningen bort, enheten återgår sedan till beredskapsläge, och inväntar att

ny godkänd godkänd belastning inkopplas. Den utgående drivspänningen kopplas bort både om belastningen blir för låg eller för hög.






Jordfelsbrytare
Demo av den nya Jordfelsbtrytaren
Denna nya Jordfelsbrytare är Patenterad
Bamjo elektronik. info@bamjo.se